Vizitka

Ime družbe: RRD, regijska razvojna družba d.o.o., družba za sonaravno urejanje prostora, Domžale
Vrsta podjetja: Družba, ki se pretežno ukvarja s prostorskim planiranjem, urbanističnim načrtovanjem in sonaravnim urejanjem prostora
Sedež podjetja: Ljubljanska cesta 76, Domžale
E pošta: info@rrd.si
Telefon: 00386 1 72 46 710
Telefaks: 00386 1 72 46 711
Matična številka: 5970504
Davčna številka: 97543268
ID za DDV: SI97543268
Poslovni račun: 02085 – 0017373938 odprt pri Nlb d.d.
Članstvo v zbornicah:
- Inženirska zbornica Slovenije id.št.1167,
- Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Zastopnika podjetja:
- Borut Ulčar – direktor
- Vera Rutar – prokuristka