Podrobni prostorski načrti


Kranj Zlato polje, spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta - šolski center


Kranj Zlato polje, spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta - šolski center, prerezi


Kranj Mlaka


Radovljica TNC3 OPPN


Radovljica TNC3 OPPN prerezi


Šentjur navezovalna cesta


Lukovica kamnolom