Strokovne podlage


Kranj urbanistični načrt - promet


Kranj urbanistični načrt - temeljne strukture


Šentjur navezovalna cesta