Prostorski ureditveni pogoji

Zap. št.Naziv prostorskega aktaPodatki o objavi v uradnem glasilu
OBČINA BLED
1.O D L O K o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote BledUradni list RS, št. 54/04
OBČINA CERKNICA
2.O D L O K o spremembah in dopolnitvah splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino CerknicaUradni list RS, št. 23/05
MESTNA OBČINA KRANJ
3.O D L O K o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta KranjaUradni list RS, št. 72/04, 79/04 - popravek, 68/05, 22/06 - popravek, 138/06 – popravek, 33/10
4.O D L O K o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove GolnikaUradni list RS, št. 72/04, 68/05, 33/10
OBČINA PREBOLD
5.O D L O K o prostorskih ureditvenih pogojih Občine PreboldUradni list RS, št. 2/05, 83/07 – tehnični popravek
OBČINA PREDDVOR
6.O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Jezersko, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje ter odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Krvavec Uradno glasilo Občine Preddvor št. 5/2006, 4/2007 - popravek, 10/2008 - popravek, 1/2009 – obvezna razlaga, 3/2009 - obvezna razlaga 5/2009 – popravek
OBČINA RADOVLJICA
7.O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote KropaDeželne novice, Uradne objave, št. 120/09
8.O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote RadovljicaDeželne novice, Uradne objave, št. 124/10
OBČINA ŠENTJUR
9.O D L O K o prostorskih ureditvenih pogojih Občine ŠentjurUradni list RS, št. 78/03
OBČINA ŠKOFJA LOKA
10.O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Škofja Loka, za območje Občine Škofja Loka in odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in GrencUradni list RS, št. 43/03