Projekta dokumentacija

Zap. št.Naziv prostorskega aktaDatum, št. projekta
1.Poslovni objekt Iscar (investitor: ISCAR SLOVENIJA d.o.o.) avgust 2000, št. 12/2000
2.Soseska 6 hiš v Radomljah (investitor: ALFA INT d.o.o., AJDOVC d.o.o. in ŠPORN TRADE d.o.o.)september 1999, št. 10/99
3.Proizvodno poslovna stavba VIP-Virantapril 2007, 12/2006
4.Objekt celodnevnega varstva otrok Prevoje (investitor: Občina Lukovica)januar 2001, št. 16/99
5.Nadomestna gradnja gostinsko poslovnega objekta in stanovanjske hiše (investitor: Anton LAGOJA - TRZIN)junij 2000, št. 4/2000
6.Gradnja stanovanjskih dvojčkov v Krtini s pripadajočo infrastrukturo (investitor: RIMA d.o.o. in SAVA-IP d.o.o.)marec 2003, št. 1/2003
7.Stanovanjski dvojčekmarec 2002