Občinski prostorski načrti

Zap. št.Naziv prostorskega aktaPodatki o objavi v uradnem glasilu
MESTNA OBČINA KRANJ
1.O D L O K o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranjfaza sprejemanja stališč do pripomb
2.O D L O K o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranjfaza sprejemanja stališč do pripomb
OBČINA LUKOVICA
3.O D L O K o strategiji prostorskega razvoja občine Lukovicafaza pridobivanja mnenj (predlog)
4.O D L O K o izvedbenem prostorskem načrtu občine Lukovicafaza pridobivanja smernic (dopolnjen osnutek)
OBČINA PREBOLD
5.O D L O K o strategiji prostorskega razvoja Občine PreboldUradni list RS, št. 98/08
6.O D L O K o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine PreboldUradni list RS, št. 43/10
OBČINA PREDDVOR
7.O D L O K o občinskem prostorskem načrtu Občine Preddvorfaza javne razgrnitve (dopolnjen osnutek)
OBČINA RADOVLJICA
8.O D L O K o prostorskem redu Občine Radovljicafaza pridobivanja mnenj (predlog)
OBČINA ŠENTJUR
9.O D L O K o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjurfaza pridobivanja smernic (osnutek)
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
10.O D L O K o Strategiji prostorskega razvoja Občine Šmarje pri JelšahUradni list RS, št. 87/2010